HINNASTO


Terapiaan ja keskustelemaan voi hakeutua itse maksavana asiakkaana ilman lääkärin lähetettä.

Yksilövastaanoton (lähi- sekä etävastaanotto) hinta on 87 euroa/45 minuuttia.

Tutustumiskäynnin hinta on 50 euroa/45 minuuttia. Kela ei korvaa tutustumiskäyntiä.


Terapiaa voi saada myös vakuutusyhtiön korvaamana tai Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana. Kela voi myöntää kuntoutuspsykoterapiaa vuodeksi kerrallaan ja sitä voi tarvittaessa saada kolmen vuoden ajan. Vuodessa korvattavia käyntejä voi olla 80 ja kolmen vuoden aikana yhteensä 200. Kela korvaa yksilöterapiassa sekä nuorille että aikuisille 57,60 euroa kerta. Tuen saamisen edellytyksenä on psykiatrin suosittelema psykoterapia, B-lausunto sekä 3 kk:n hoitojakso. Lue lisää kuntoutuspsykoterapian korvattavuuden edellytyksistä Kelan kuntoutuspsykoterapia ja Kelan kuntoutuspsykoterapian hakulomake KU131.

Terapian alkaessa tehdään kirjallinen terapiasopimus.